Pentru a gasi firma dorita, puteti folosi functia CAUTA FIRMA notand orasul/judetul dumneavoastra.

Acte Necesare Pentru Cadastru Si Intabularea Apartamentului

Pentru cadastrul si intabularea apartamentului, veti avea nevoie de urmatoarele acte:

 • Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) - in original;

-in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica: contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor (unde este cazul), inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor;
-in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman: contract de vanzare cumparare sau contract de construire, proces verbal predare - primire apartament, contract pentru plata in rate si dovada achitarii integrale a acestuia (doar pentru apartamentele cumparate in rate), declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni);
-in cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile - copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
-in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995 - copie legalizata contract vanzare - cumparare, copie xerox schita anexa contract;

 • Actele de proprietate ale imobilului - copii legalizate la notar:
 • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;
 • Schita apartamentului de la constructor/arhitect (daca exista) - copie xerox;
 • Cererea de solicitare informatii si conventie;
 • Cererea de receptie si înscriere;
 • Declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului masurat;
 • Declaratia la legea 677;
 • Extras cartea funciara a terenulu si condominiului in care este apartamentul;
 • Declaratie notariala din partea proprietarului(proprietariilor), ca nu au mai solicitat intabularea, ca nu e grevat de sarcini si ca nu este scos din circuitul civil;
 • Ordinul prefectului in original;
 • Certifiat de casatorie.