Pentru a gasi firma dorita, puteti folosi functia CAUTA FIRMA notand orasul/judetul dumneavoastra.

Actele Necesare Pentru Cadastrul Si Intabularea Unui Teren ( Cu Constructie)

Actele necesare pentru cadastrul si intabularea unui teren ( cu constructie) sunt urmatoarele:

  1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), care sa contina valoarea de impozitare a constructiilor - in original;
  2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor - copii legalizate;
  3. Autorizatia de construire si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca exista) - copii legalizate;
  4. Autorizatia de demolare si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) - copii legalizate;
  5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;
  6. Certificat de casatorie;
  7. Adeverinta de rol de la Primarie in care sa fie specificate suprafetele gasite la masuratoare a constructiilor, cat si materialele din care sunt realizate si anul construirii.