Pentru a gasi firma dorita, puteti folosi functia CAUTA FIRMA notand orasul/judetul dumneavoastra.

Emanuel Maxim

Birou Cadastru Alba IuliaBirou Cadastru Maxim va ofera servicii de calitate efectuate cu profesionalism si promptitudine la avantajoase preturi din judetul Alba.

Fiind dotat cu aparatura moderna, de inalta precizie reprezentam alegerea optima pentru solutionarea problemelor dumneavoastra rapid si cu costuri minime datorita eficacitatii in productie!
Echipa de lucru din cadrul biroului detine experienta in domeniul topografiei, cadastrului si geodeziei prezentand seriozitate maxima si profesionalism.

Prestarea serviciilor se efctueaza in conditii optime evitand implicarea excesiva a clientului in vederea obtinerii actelor si avizelor necesare documentatiilor tehnice, iar impreuna cu colaboratorii nostri competenti si de incredere garantam inalta calitate, eficienta si rapiditate maxima in solutionarea problemelor dumneavoastra!

Efectuam lucrari indiferent de gradul de complexitate atat la nivel national, cat si peste hotare, iar costurile se calculeaza in functie de specificul lucrarii, de aceea este necesar sa ne contactati, consultanta reprezentand un serviciu gratuit !

Cadastrul este un sistem unitar si obligatoriu de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile de pe teritoriul intregii tari, din puncte de vedere cantitativ, calitativ si juridic, indiferent de destinatia lor si de proprietar, prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea si reprezentarea lor in registre si pe harti si planuri cadastrale.

Importanta cadastrului consta in faptul ca acesta furnizeaza date reale privitoare la bunurile imobile (pozitie, marime, folosinta, proprietar) necesare in toate ramurile economiei nationale. De asemenea reprezinta un instrument deosebit de important, pentru ca furnizeaza documentele care dau siguranta tranzactiilor care au loc pe piata bunurilor imobile.

Atunci cand aveti nevoie de intocmirea dosarului cadastral pentru intabularea unui apartament, a unei case sau a unui teren, de servicii de topografie sau un certificat de urbanism in judetul Alba sau in imprejurimi, expertii de la Birou Cadastru Maxim, autorizati de catre ANCPI,  masoara imobilul Dvs. va stau la dispozitie.

cadastru Alba Iulia

Birou Cadastru Maxim va ofera servicii complete:

 • Intabulare Imobil
 • Intabulare Constructie
 • Alipire - Comasare
 • Dezlipire - Parcelare
 • Apartamentare
 • Actualizare Date
 • Determinari GPS
 • Ridicari Topografice
 • Aviz Tehnic O.C.P.I.
 • Certificat de Urbanism
 • P.A.C.
 • Trasari Topografice
 • Expertize Tehnice
 • Planuri de Situatie
 • Planuri de Amplasament
 • Curbe de Nivel - Planuri 3D
 • Profile Topografice
 • Relevee
 • Calcul Volum
 • Nivelment
 • Identificari
 • Studii Topografice
 • Consultanta GRATUITA

Birou Cadastru Maxim

INTABULARE IMOBIL INTRAVILAN

Documentatie de prima inscriere in cartea funciara a imobilelor din intravilanul localitatilor.

Acte necesare:

 • Titlu de proprietate - copie legalizata
 • Extras de carte funciara
 • Copie harta de carte funciara - de la primarie sau B.C.P.I.
 • Acte Vechi (contracte vechi, certificate mostenitor, testamente, sentinte, etc)[/B]
 • Certificat fiscal cu valoarea de impunere - de la impozite si taxe locale
 • Copie acte de identitate proprietari sau certificat de inregistrare firma (dupa caz)
 • Declaratie - se completeaza la birou sau in teren (dupa caz)
 • Proces Verbal de Vecinatate (pentru limita neingradita, streasina, etc) (dupa caz)
 • Adeverinta pentru intabulare/radiere constructii - de la primarie (dupa caz)
 • Declaratie autentica de acord proprietar pentru diminuarea sau majorarea suprafetei (dupa caz)
 • Acte notariale - copie legalizata (dupa caz)
 • Sentinta judecatoreasca investita cu titlu executoriu - copie legalizata sau conform cu originalul (dupa caz)
 • Raport de expertiza tehnica - copie legalizata sau conform cu originalul (daca este cazul)

Pentru detalii suplimentare despre intabularea imobilelor in intravilan va rugam sa ne contactati!
Consultanta este oferita gratuit!

INTABULARE IMOBIL EXTRAVILAN

Documentatie de prima inscriere in cartea funciara a imobilelor situate in extravilanul localitatilor.

Acte necesare:

 • Titlu de proprietate - copie legalizata
 • Extras de carte funciara si harta de carte funciara (doar pentru zona necooperativizata)
 • Plan parcelar - de la primarie (daca exista)
 • Acte Vechi (contracte vechi, certificate mostenitor, testamente, sentinte, etc)
 • Certificat fiscal cu valoarea de impunere - de la impozite si taxe locale
 • Copie acte de identitate proprietari sau certificat de inregistrare firma (dupa caz)
 • Declaratie - se completeaza la birou sau in teren (dupa caz)
 • Proces Verbal de Vecinatate (pentru limita neingradita, streasina, etc) (dupa caz)
 • Declaratie autentica de acord proprietar pentru diminuarea suprafetei (dupa caz)
 • Plan de Incadrare in Tarla (dupa caz)
 • Schita de punere in posesie - de la primarie (dupa caz)
 • Acte notariale - copie legalizata (dupa caz)
 • Adeverinta pentru imobilele situate in zona necooperativiza (dupa caz)
 • Sentinta judecatoreasca investita cu titlu executoriu (dupa caz)

cadastru Alba Iulia

INSCRIERE CONSTRUCTIE

Documentatie tehnica de intabulare a constructiei in cartea funciara.
Intabularea poate fi efectuata atat la stadiul final cat si la un stadiu intermediar in functie de preferinte si obiectul lucrarii. De asemenea, se pot intabula constructii, anexe si imprejmuiri ale imobilelor.

Acte necesare:

 • Extras de carte funciara actualizat
 • Autorizatie de construire - copie legalizata sau copie conform cu originalul de la primarie
 • Certificat de Performanta Energetica (daca constructia este edificata dupa 17 iulie 2013)
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor - copie legalizata sau copie conform cu originalul de la primarie
 • Certificat de atestare a edificarii constructiei - de la primarie
 • Certificat fiscal cu valoarea de impunere a constructiei - de la impozite si taxe locale
 • Copie documentatie de intabulare sau alt tip de documentatie veche (daca exista)
 • Copii planuri de la proiectant (plan de situatie, subsol, parter, etc)
 • Copie acte de identitate proprietari sau certificat de inregistrare firma (dupa caz)
 • Declaratie - se completeaza la birou sau in teren (dupa caz)
 • Proces verbal de receptie cu stadiul lucrarilor (pentru intabularea constructiilor nefinalizate, la un anumit stadiu)
 • Adeverinta de la Primarie (pentru actualizarea categoriilor de folosinta, pentru certificarea faptului ca imobilul este situat in intravilan, pentru confirmarea adresei, etc)
 • Contract de cesiune (vanzare cumparare) (dupa caz)
 • Copie certificat de urbanism (dupa caz)
 • Acordul bancii privind intabularea constructiei (dupa caz)

birou cadastru

Localizare Emanuel Maxim
Galerie Birou Cadastru Alba Iulia