Pentru a gasi firma dorita, puteti folosi functia CAUTA FIRMA notand orasul/judetul dumneavoastra.

S.C. Cardinal System Pro-Cad S.R.L.

S.C. Cardinal System Pro-Cad S.R.L. reprezinta o companie localizata in Draganesti-Olt, pe Strada Nicolae Titulescu 126, ce executa lucrari domeniul cadastrului, proiectarii si topografiei la nivelul intregului judet.

Experienta noastra acumulata si raportul corect calitate - pret au facut ca firma noastra sa se impuna pe piata serviciilor de inginerie.

Cadastrul este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ.

Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul. Sistemul de evidenta al cadastrului are ca finalitate inscrierea in registrul de publicitate imobiliara. (Cadastrul general este sistemul de evidenta al imobilelor de pe intreg teritoriul tarii).

S.C. Cardinal System Pro-Cad S.R.L. executa lucrari în conformitate cu legislatia în vigoare și respectand normele emise de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliara Bucuresti (ANCPI).

Va oferim servicii profesionale de:

  •  Masurare si trasare
  •  Proiectare
  •  Intabulare si Actualizare in Cartea Funciara

Servicii complete de proiectare, topografie si cadastru 

CADASTRU APARTAMENT

Acte de proprietate in original sau copii legalizate (contract vanzare cumparare, certificat de mostenitor, act de donatie, titlu de proprietate, sentinta civila, contract de construire etc.)
Certificat fiscal
In caz ca a fost cumparat in rate, contractul de imprumut si, daca e cazul, dovada achitarii integrale.

TERENURI CU / FARA CONSTRUCTII

Acte de proprietate copii legalizate (contract vanzare cumparare, certificat de mostenitor, act de donatie, titlu de proprietate, etc.)
Certificat fiscal

INTABULARE CONSTRUCTII

Autorizatie de construire original sau copie legalizata.
Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor original sau copie legalizata.
Certificat fiscal pe care sa apara constructia si valoarea de impozitare a acesteia. Se elibereaza de catre Primaria orasului/comunei in care se afla imobilul.DEZMEMBRARE

Extras de carte funciara
In cazul in care se doreste dezmembrarea in mai mult de 2 loturi este necesara o copie legalizata a certificatului de urbanism eliberat de primarie

ALIPIRI

Extras de carte funciara pentru fiecare lot de alipit.
Copie cadastru aferenta fiecarui imobil ce urmeaza a fi alipit.
In cazul in care se doreste alipirea a mai mult de 2 loturi este necesara o copie legalizata a certificatului de urbanism eliberat de primarie

TRASARI

Operatiunea de trasare a unui imobil se face doar in cazul in care exista o documentatie
cadastrala a acestuia care contine inventarul de coordonate (in sistem de proiectie Stereo 70)
cu punctele de pe contur. In cazul in care inventarul de coordonate lipseste,
acesta se poate obtine de catre executant de la Oficiul de Cadastru. Daca documentatia cadastrala a fost executata intr-un sistem local de proiectie, trasarea se poate executa doar dupa ce se intocmeste o documentatie de actualizare a numarului cadastral. 

CERTIFICAT ENERGETIC

Este un document tehnic care are caracter informativ si care atesta performanta energetica a unei cladiri. Conform legii 159/2013 ce modifica si completeaza legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, certificatul energetic este obligatoriu pentru cladirile sau unitatile de cladire care se vand sau se inchiriaza.
Proprietarul este obligat sa puna la dispozitia potentialului cumparator sau chirias o copie de pe certificat, astfel incat acesta sa ia cunostinta despre performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire pe care urmeaza sa o cumpere/inchirieze.

Localizare S.C. Cardinal System Pro-Cad S.R.L.
Galerie Birou Cadastru Daneasa