Pentru a gasi firma dorita, puteti folosi functia CAUTA FIRMA notand orasul/judetul dumneavoastra.

Dosar Cadastru Ocpi

Documentația cadastrală de primă înscriere in cazul imobilelor , care se depune la registratura OCPI, conține urmatoarele elemente:

a) Borderou;-- foaia de inceput cu elementele de identificare a lucrarii

b) Dovada achitării tarifului, dacă este cazul, se plateste odata cu depunerea lucrarii;

c) Cererea de recepţie și înscriere- completata cu obiectul tipului de lucrare cadastrala

d) Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;

e) Copiile actelor de identitate ale proprietarilor și ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;

f) Copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărții funciare, dacă este cazul;

g) Certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv;

h) Originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;

i) Inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate,

j) Calculul analitic al suprafeţelor;

k) Memoriul tehnic;

l) Fişa imobilului;

m) Planul de amplasament și delimitare reprezinta ridicarea topografica facuta de catre autorizat;

n) Planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;

o) Fișierul .cpxml.

Durata de avizare a documentatiei cadastrale la prima inscriere este de 15 zile lucratoare in regim normal si 7 zile
lucratoare in regim de urgenta.