Pentru a gasi firma dorita, puteti folosi functia CAUTA FIRMA notand orasul/judetul dumneavoastra.

Etapele Necesare Avizarii Documentatiei Cadastrale

Va prezentam mai jos etapele parcurse de catre documentatia cadastrala depusa spre avizare la OCPI pana la emiterea incheierii de intabulare : 

1. la înregistrarea în RGI cererea electronică este alocată în mod aleatoriu inspectorului, asistentului registrator și registratorului, după caz;- ln momentul depunerii cererii la registratura OCPI

2. în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară pe hârtie, înaintea procesării cererii de către inspector se efectuează conversia cărții funciare în format electronic de către asistentul registrator;

3. în funcție de obiectul cererii, inspectorul accesează modulul de cadastru al sistemului integrat parcurgând etapele din aplicația informatică;

4. dacă din punct de vedere tehnic documentația îndeplinește cerințele impuse, inspectorul integrează imobilul în baza de date și alocă număr cadastral, după caz;

5. dacă se impun completări, rectificări ale documentației cadastrale, se emite nota de completare din referatul generat de aplicație;

6. documentația cadastrală însoțită de referat se transmite serviciului de publicitate imobiliară în vederea efectuării eventualelor completări;

7. persoana autorizată și beneficiarii pot urmări în sistem electronic starea cererilor înregistrate la oficiul teritorial în baza numărului de înregistrare;

8. dacă în termenul stabilit prin referat se efectuează completările solicitate, inspectorul soluționează cererea;

9. dacă documentația cadastrală este incorectă sau nu au fost aduse completările solicitate în termenul stabilit, se completează nota de respingere din referatul generat de aplicație;

10. inspectorul soluționează cererea prin admitere sau respingere;

11. după soluționarea cererii de către inspector cererea electronică se transmite serviciului de publicitate imobiliară, împreună cu documentația analogică;

12. serviciul de publicitate imobiliară emite încheierea de carte funciară de admitere sau de respingere.

Durata necesara avizarii de la depunere pana la receptie este de 15 zile lucratoare pentru operatia de prima inscriere.

Dupa trecerea acestui termen beneficiarul poate intra in posesia Incheierii de intabulare insotita de un extras de informare si documentatia cadastrala avizata.