Pentru a gasi firma dorita, puteti folosi functia CAUTA FIRMA notand orasul/judetul dumneavoastra.

Intabularea

De ce trebuie facuta intabularea?

Inscrisul in Cartea Funciara (intabularea) este echivalentul unei carti de identitate pentru o persoana. Inscrierea este foarte importanta, deoarece in momentul in care s-a facut iscrierea, dreptul de proprietate devine opozabil fata de terti (adica este valabil nu numai intre partile care au semnat actul de proprietate, ci si pentru restul lumii).
Mai exact, poti spune ca esti efectiv proprietarul unui imobil, abia dupa realizarea acestei etape.

Care sunt urmarile in cazul in care nu inscriem proprietatile , actele, faptele si raporturile juridice in cartea funciara?

. Daca formalitatea de publicitate nu a fost realizata , iar aceasta nu era prevazuta de lege cu caracter constitutiv, drepturile , actele
sau faptele juridice supuse publicitatii sunt inopozabile tertilor , in afara de cazul in care se dovedeste ca acestia le-au cunoscut pe alta cale.

Atunci cand legea prevede ca simpla cunoastere de fapt nu suplineste lipsa de publicitate , absenta acesteia poate fi invocate de orice persoana interesata , inclusiv de tertul care a cunoscut, pe alta cale , dreptul , actul, faptul sau raportul juridic supus publicitatii.

In toate cazurile insa , simpla cunoastere a dreptului , actului , faptului sau raportului juridic nu suplineste lipsa de
publicitate fata de alte persoane decat tertul care, in fapt , le-a cunoscut.


Principalele tipuri de inscrieri in Cartea Funciara

Înscrierea definitivă

Inscrierea ale cărei efecte se produc cu titlu definitiv, irevocabil, de la data înregistrării cererii de înscriere, fără a fi necesară justificarea ei ulterioară este este definitivă Exemple de inscrieri definitive: intabularea, notarea şi rectificarea , radierea, operatiuni efectuate în temeiul acordului părţilor sau unei hotărâri judecătoreşti irevocabile.

Intabularea este o înscriere definitivă, în sensul că, o dată cererea de înscriere admisă, efectele intabulării se produc instantaneu şi deplin, pe data înregistrării cererii de înscriere), fără a mai fi nevoie de aducerea la îndeplinire, respectiv de săvârşirea unei proceduri completatoare din partea aceluia în profitul căruia s-a săvârşit intabularea

Înscrierea provizorie

Înscrierea provizorie este o înscriere condiţională sau, după caz, imperfectă (săvârşită în scopul de aconserva un drept câştigat în temeiul unei hotărâri judecătoreşti care nu este irevocabilă).

Sunt provizorii, de exemplu:

- intabularea dobândirii unordrepturi afectate de o condiţie suspensivă;

- înscrierea (intabularea) dobândirii, modificării sau stingerii unui drept tabular întemeiată pe o hotărâre judecătorească care nu este irevocabilă; radierea dreptului de ipotecă sau a privilegiului, dacă debitorul a consemnat toate sumele pentru care acesta fusese înscris.

Principalele asemănări intre cele doua tipuri de inscrieri sunt ca ambele au ca obiect drepturi tabulare si produc efecte de la data înregistrării cererii de înscriere.

Deosebirile sunt, însă, mult mai importante, şi anume:
- ca obiect: pe când înscrierile definitive au ca obiect şi notarea unor drepturi personale, acte sau fapte juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, aflate în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară, însrierile provizorii vizează numai drepturile tabulare;

- ca efecte: pe când înscrierea definitivă produce efecte imediate fără a fi condiţionată de justificarea eiulterioară sau de îndeplinirea alt­or formalităţi suplimentare, înscrierea provizorie produce efecte imediate, însă condiţionate de justificarea ei ulterioară;

- ca sancţiune: rectificarea unei înscrieri definitive nu va fi opozabilă persoanelor împotriva cărora acţiunea nu a fost admisă sau care nu sunt ­apărate de publicitatea materială a cărţilor funciare; dimpotrivă nejustificarea unei înscrieri atrage, la cererea celui interesat, radierea ei şi a tuturor înscrierilor care s-au făcut condiţionat de justificarea acesteia, indiferent de numărul sau natura acestora şi fără a se
putea invoca publicitatea materială a cărţilor funciare de către terţii subdobânditori.


Unele condiţii care trebuie indeplinite la intabularea unei proprietati

In principiu odata cu depunerea solicitarii de efectuare a unui cadastru pentru o proprietate cererea de intabulare in momentul ajungerii la Cartea Funciara in vederea inscrierii trebuie însoţită :

- de înscrisul original – un înscris autentic sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere sau daca înscrierea se face în temeiul unei hotărâri jecătoreşti, se va prezenta o copie legalizată, cu menţiunea că sentinta este definitivă;

- cadastru avizat

- certificat fiscal

- copii acte identitate

Pentru fiecare operatiune privind dreptul de proprietate, Birourile de Cartea Funciara din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliarajudetean sau a mun. Bucuresti vor emite o noua Incheiere de inscriere (intabulare)situatia actualizata a imobilului pentru care se solicita inscrierea
Daca de exemplu un imobil se afla intr-o situatie de litigiu, la solicitarea uneia din parti se poate inscrie ace; litigiu in cartea funciara si astfel imobilul nu poate face obiectul unei vanzari sau unei alte operatiuni imobiliare, decat in cazul in care este acceptat si transferul litigiului respectiv odata cu proprietatea.
Un alt exemplu este , daca se incheie un antecontract de vanzare – cumparare cu privire la o proprietate, cumparatorul poate cere inscrierea antecontractului la Cartea Funciara. Odata inscris antecontractul, vanzatorul nu va putea instraina imobilul respectiv pana la incheierea vanzarii cu cumparatorul sau la rezilierea antecontractului.
De asemeni si vanzatorul, poate nota de exemplu daca cumparatoul mai are de dat o rata sau o diferenta de pret vanzatorului, pentru imobilul respective, se va intabula astfel dreptul de proprietate al noului proprietar, si va fi notat "privilegiul vanzatorului" privind diferenta de pret.

Inscrierea drepturilor de proprietate si altor operatiuni privind proprietatea ofera o mare siguranta tranzactiilor imobiliare. In lipsa cartii funciara, oricine se putea prezenta la un Birou Notarial cu un act de proprietate vechi si incasa bani pretinzand ca vinde imobilul respectiv.
Prin intabulare, adica inscrierea in Cartea Funciara, oricine poate solicita printr-un Birou Notarial sau direct la Cartea Funciara un extras de informare privind un imobil. Acelasi lucru il solicita si Biroul Notarial, atunci cand se realizeaza o vanzare, cu diferenta ca in acest caz poarta numele de Extras de Autentificare si poate fi folosit doar de notarul care l-a solicitat.

Asadar fara sa existe intabularea unei proprietati nu ar trebui sa se faca nicio angajare intr-o tranzactie imobiliara fara verificarea unui extras de informare cu privire la inscrierile din cartea funciare sau a unei promisiuni de vanzare – cumparare, astfel incat sa nu mai apara situatii de litigiu in viitor cu privire la acea proprietate.