Pentru a gasi firma dorita, puteti folosi functia CAUTA FIRMA notand orasul/judetul dumneavoastra.

Topografie Cadastru Brașov

Topografie Cadastru Brașov execută lucrări de cadastru, ridicări topografice, cartografie, GIS și baze de date spațiale la un raport calitate-preț corect și un timp scurt de realizare a lucrărilor.

Soluțiile oferite de birou nostru de cadastru și topografie sunt simple și extrem de eficiente, în conformitate cu legislația în vigoare și respectând normele emise de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Pentru realizarea lucrărilor sunt folosite moderne metode de măsurare și prelucrare, ceea ce asigură precizia lucrărilor de cadastru și topografie, precum și promptitudine în execuție.

Executăm proiecte de specialitate în toată țara, cu precădere în județele Brașov și Covasna.

Cadastrul reprezintă un sistem unitar și obligatoriu de evidența și inventariere sistematică a bunurilor imobile de pe teritoriul întregii țări, din puncte de vedere cantitativ, calitativ și juridic, indiferent de destinația lor și de proprietar prin care se realizează identificarea, înregistrarea și reprezentarea lor în registre și pe hărți și planuri cadastrale.

Vrem că fiecare client al Biroului nostru de cadastru din Brașov noastre să fie pe deplin mulțumit, acest lucru contând foarte mult pentru noi. 


Servicii de Cadastru și Topografie

 • Prima înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară-obținerea numărului cadastral în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru teren, construcție/apartament și dependințe;
 • Înscrierea/radierea dezmembramintelor dreptului de proprietate (dreptul de servitute, superficie, uz, uzufruct, abitație);
 • Înscrierea/radierea în/din evidențele cadastrale a unei construcții edificate pe un teren înscris în cartea funciară;
 • Întocmirea documentației cadastrale în vederea modificării limitei, suprafeței, repoziționării, actualizarea categoriei de folosință/destintiei imobilului, actualizări de informații tehnice cu privire la imobil (adresă, vecinătăți, erori ale suprafeței parcelelor/apartamentelor componente) sau la identificarea cadastrala;
 • Documentație cadastrala pentru alipiri/dezlipiri imobile;
 • Documentație cadastrala pentru apartamentarea/subapartamentare/reapartamentare unei construcții-condominiu/extindere condominiu-mansardare pentru înființarea de unități individuale noi;
 • Reconstituirea cărții funciare;
 • Documentații/planuri topografice necesare obținerii autorizării lucrărilor de construire/desființare;
 • Planuri de situație, hărți analogice și digitale la diferite scări, profile topografice, calcul distante, cote, unghiuri etc;
 • Trasări, tarusari, determinări coordonate/cote prin tehnică GPS.

 

topografie Brasov

Sisteme Informaționale Geografice (GIS) și baze de date spațiale

 • Realizare de baze date interogabile cu distribuție spațială-administrare și analiză;
 • Cartare, cartografiere a informației localizate prin coordonate;
 • Modelare virtuală a suprafeței tereste-analiză calitativă și cantitativă;

Peisaje geografice, Riscuri naturale și antropice

 • Studii și cercetări geografice cu privire la distribuția și tipologia fenomenelor și proceselor naturale, peisaje, forme de relief etc;
 • Studii și cercetări privind identificarea și evaluarea zonelor cu risc natural și antropic;
 • Documentații și studii geografice necesare realizării planurilor de urbanism (PUG, PUZ, zone protejate etc).

Experiență acumulată în timp datorită provocărilor impuse pentru realizarea diverselor proiecte, seriozitatea și corectitudinea în afaceri, raportul avantajos calitate/preț au condus la dobândirea unei reputații solide și la mulțumirea beneficiarilor noștri.

 

Galerie Birou Cadastru Brasov